ФОРУМ | ПОЧТА | Корона для Царенко | РЭП
Выбираем ректора | Цитаты | Как нам помочь?
СМИ о проблеме| Мнения | Документы

Сумы-беспредел
"ХВАТИТ МОЛЧАТЬ!"


ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
Довідка комісії щодо вивчення ситуації, яка виникла у звязку зі створенням Сумського національного університету

Відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 30 червня 2004 року, протокол №80, робоча група у складі народного депутата України, професора Родіонова М.К., заступника Міністра освіти і науки України Степка М.Ф., головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Барана Л.М. 2 липня 2004 року перевірила факти, які викладені у зверненні страйкового комітету Сумського Державного Університету до Голови Верховної Ради України В.Литвина та Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти С.Ніколаєнка.

Робоча група ознайомилась із документами повязаними із створенням Сумського національного університету провела бесіду з керівництвом Сумського державного університету, з викладачами та співробітниками, на їх прохання (понад 60 чол.), зустрілася з представниками органів студентського самоврядування та профспілок, відвідала студентське наметове містечко, де мала бесіди і відповідала на запитання.

Відбулися зустрічі з головою облдержадміністрації Щербанем В.П., його заступником Соколовим М.О. та виконуючим обовязки ректора Сумського національного університету, професором, народним депутатом України Царенком О.М.

На основі проведеної роботи є підстави стверджувати, шо переважна більшість з викладених фактів знайшла своє підтвердження. Передумовами виникненя конфліктної ситуації, яка склалася можна вважати:

1. Указ Президента України щодо доручення Кабінету Міністрів про створення Сумського національного університету має імперативний характер, що не відповідає вимогам статті 106 Конституції України, а також статті 27 Закону України «Про вищу освіту» стосовно питання створення, реорганізації та ліквідації вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації державної форми власності. Ці дії здійснюються Кабінетом Міністрів України.

2. Створенню Сумського національного університету не передувала підготовча робота з боку Міністерства освіті і науки України. Не зроблено прогнозу щодо можливих економічних та соціальних наслідків цього заходу. Не проаналізовано якісні показники підготовки фахівців у зазначених вищих навчальних закладах. Рішення шодо утворення Сумського Національного університету прийнято без урахування думки професорсько-викладацького складу і громадськості.

3. Кабінетом Міністрів України попередньо не розроблена концепція створення університету, не визначена його структура. Не було проведено відповідної аналітичної й організаційної роботи, невдало визначено час реалізації Указу Президента України про створення Сумською національного університету, що співпав з проведенням екзаменаційної сесії, початком вступних іспитів та кампанії по виборах Президента України. Було обрано самий жорсткий варіант, а саме ліквідація всіх існуючих вищих навчальних закладів, що зобовязує працівників звільнятися, реєструватися на біржі праці. Це викликало соціальну напругу і сприяло створенню страйкової ситуації.

4. Міністерство освіти і науки України не передбачило можливих негативних економічних та соціальних наслідків від втрати правонаступництва при ліквідації вищих навчальних закладів. Факт ліквідації вищих навчальних закладів викликав занепокоєння серед іноземних громадян, які зараз навчаються у Сумському державному університеті. Призначення виконуючим обовязки ректора Сумського національного університету народного депутата України Царенка О.М. суперечить вимогам статті 78 Конституції України та статусу народного депутата України, що може поставити під сумнів законність підписаних ним документів.

5. Сумська обласна держана адміністрація самоусунулась від участі у процесі створення Сумського національного університету та вирішення проблем, що виникли у цьому звязку.

6. В.о. ректора Царенком О.М. та його підлеглими були допущені численні порушення морально-етичних норм вищої школи, а саме: процесс створення Сумського національного університету розпочався зняттям Національного Герба України з фасаду корпусу Сумського державного університету, знятям памятника А.С.Макаренка у Сумському державному педагогічному університеті, зняттям вивісок існуючих навчальних закладів, в той час як вони ще залишилися окремими юридичними особами. Спроба прискорити створення Сумського національного університету адміністративним тиском призвела і продовжує призводити до соціального і психологічного напруження, що зростає.

Проаналізувавши ситуацію, що виникла при створенні Сумського національного університету, вважаємо за доцільне:

1. Враховуючи вкрай напружену психологічну і соціальну атмосферу, що виникла внаслідок утворення Сумського національного університету, виходячи з пріоритету загальнолюдських цінностей та здоровя наших людей просити Президента України негайно зупинити або призупинити дію Указу № 453 від 20 квітня 2004 року Про утворення Сумського національного університету« та повязаних з ним розпорядженням Премєр-Міністра України № 402 від 17.06.04 року «Про утворення Сумського національного університету» та наказу Міністра освіти і науки України №563-к від 01.07.04 року.

2.Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

- розробити концепцію та пакет нормативних документів створення Сумського національного університету які б передбачати входження вищих навчальних закладів у склад Сумського національного університету на правах юридичних осіб, з забезпеченням правонаступництва. Долучити до розробки цих документів викладачів, студентів, громадськість;

- організувати проведення фінансового аудиту всіх вищих навчальних закладів, на базі яких створюватиметься Сумський національний університет;

- утворити робочу аналітичну групу, для удосконалення процесу створення подібних вищих навчальних закладів.

Голова робочої групи,
голова підкомітету з питань інтелектуальної власності та інформатизації
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти,
професор М.К.Родіонов.Hosted by uCoz