ФОРУМ | ПОЧТА | Корона для Царенко | РЭП
Выбираем ректора | Цитаты | Как нам помочь?
СМИ о проблеме

Сумы-беспредел
"ХВАТИТ МОЛЧАТЬ!"


ПИСЬМА СТУДЕНТОВ, ВЫПУСКНИКОВ и МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ г.СУМ


Также читайте Открытое письмо Геннадия Минаева

ПИСЬМО СТУДЕНТОВ

Президенту України
Кучмі Л.Д.
Прем’єр – міністру України
Януковичу В.Ф.
Міністру науки і освіти
Кременю В.Г.
Голові комітету з питань науки і освіти
Ніколаєнко С.М.


Ми, студенти Сумського державного університету та Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренко, звертаємося до Вас з приводу указу Президента України Л.Д. Кучми “Про утворення Сумського національного університету” за № 453/2004 від 20.04.04 р.
Погоджуючись з тим, що реформування національної вищої школи викликане необхідністю адаптації її до ринкових умов та інтеграцією в європейський простір, вважаємо, що об’єднання трьох Сумських університетів відбувається поспіхом, без достатнього опрацювання перспектив розвитку єдиного вузу, що приведе до ліквідації ряду існуючих наукових шкіл, занепаду матеріально-технічної бази, руйнування напрацьованих систем, втрати традицій та кадрів.

До речі, рішення про утворення єдиного вузу ухвалювалось без урахування думки студентства, їх батьків, громадськості міста.

Ми вимагаємо:
1) повної та відкритої інформації щодо процесу створення нового університету;
2) своєчасного утворення комісії (про яку йшлося в заходах щодо реалізації державної програми поетапної оптимізації мережі вищих навчальних закладів на 2004-2006 роки) по розробці статуту СНУ, поінформованості щодо складу комісії;
3) узгодження відповідних питань зі студентами через органи студентського самоврядування;
4) підписання постанови Кабінету Міністрів “Про утворення СНУ” лише після детального аналізу та остаточного погодження зі студентством міста.
Хочемо наголосити: якщо наші законні вимоги, як студентів цих вузів, не будуть враховані, то ми залишаємо за собою право на проведення студентських мітингів, пікетувань, навіть голодування. Ми дійсно налаштовані рішуче! Вимагаємо відкритості та відповідей на наші запити та звернення.

Ми – патріоти України, і будемо боротися за своє сьогодення та за своє майбутнє!

Студенти:

Підписи студентів в кількості 1473 додаютьсяПИСЬМО ОТ ВЫПУСКНИКОВ


Президенту України
Л.Д. Кучмі

Прем'єр-міністру України
В. Ф. Януковичу

Голові Верховної Ради України
В. М. Литвину

Голові комітету з питань освіти
С.М. Ніколаєнку

Міністру освіти і науки України
В.Г. Кременю


Відкритий лист
Звертаються до Вас випускники Сумського державного університету.

20 квітня 2004 року був підписаний Указ "Про утворення Сумського національного університету", мета якого - підвищення якості підготовки фахівців, більш ефективного використання освітнього і наукового потенціалу вищих навчальних закладів.

Звістка про об'єднання вузів міста Суми під дахом СНАУ, була не- сподіваною для мешканців міста Суми і області. Це хвилює студентів СумДУ, їх батьків, сім'ї абітурієнтів, які мали бажання навчатися саме в СумДУ.

Зреагували на це місцеві прес-служби: в газетах "Данкор", "Ваш шанс", "Панорама" були опубліковані статті, які ставили під сумнів доцільність та справжні цілі об'єднання. Були проведені передачі на ОТРК та ТРК "Відікон". За весь підготовчий період ми не зустрічали жодної людини, яка б підтримувала цю ідею.

Не могла залишити байдужими ця звістка і нас, випускників Сумського державного університету - безумовного лідера регіону з високим рівнем освіти, культури, інтелекту, де панує дійсно університетська атмосфера, середовище співзвучне розуму і душі.

Сумський державний університет було створено постановою Кабміну України №646 від 13 серпня 1993 року. СумДУ - перший класичний університет Незалежної України. Саме такий університет, планується створити за Указом.

Сьогодні Сумський державний університет - це потужний навчальний комплекс, який включає 10 факультетів, 3 інститути, 5 вищих спеціальних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, 22 навчально-консультаційних пунктів в Сумській області та за її межами, усі види підготовки наукових кадрів (аспірантура, докторантура, ад'юнктура, ординатура), комплекс довузівської підготовки - 29 шкіл, ліцеїв, гімназій. СумДУ - готує спеціалістів з 57 спеціальностей, на різних кваліфікаційних рівнях навчається понад 26 тисяч молодих людей, в т.ч. - іноземні студенти із 18 країн світу та 6 країн СНГ. Навчальний процес ведуть понад 800 викладачів, 50-професори, доктори наук, 300 кандидатів, 15 - заслужені діячі науки і техніки.

Головним результатом роботи СумДУ є висока якість навчання, і про це свідчать результати Всеукраїнських студентських олімпіад, на яких вже 6 років СумДУ займає одне з трьох перших призових місць серед всіх вузів України. Все це відомо в Міністерстві освіти, все це відомо в нашому місті, за це і поважають, шанують і пишаються таким вузом сумчани і ми, його випускники.

Майже 85% студентів в СумДУ навчається на бюджетній основі, а це дає можливість здібній, талановитій молоді Сумщини одержати вищу освіту і реалізувати себе в обраній справі. Студенти СумДУ навчаються не заради тільки одержання диплому про вищу освіту, вони мріють працювати інженерами, економістами, лікарями, перекладачами. Тому на ринку праці випускники СумДУ користуються великим попитом роботодавців і 100% працевлаштовані.

У нерозривному зв'язку із навчальним процесом і наукова діяльність. В університеті склалося 10 потужних визнаних наукових шкіл, відомих в Україні і за її межами. По 42 наукових напрямах ведуться фундаментальні, пошукові, прикладні дослідження. Постановою Кабінету Міністрів України, університет внесено до державного реєстру наукових установ і за висновками експертної комісії віднесено до наукових закладів вищої категорії - категорії А.

Сучасний класичний університет являє собою складну систему, якій властиві ряд особливостей і перш за все - це суттєва перевага інформаційних процесів над матеріальними, оскільки значну частину предмету, засобів та кінцевих продуктів діяльності університету, складає інформація.

Та сьогодні існують навчальні заклади, в яких потужна матеріальна база і красивий зовнішній вигляд, на жаль, не відповідають змісту навчання; а роботодавці, заздалегідь, в об'явах прохають не турбувати випускників таких закладів. Мова якраз і йдеться про Сумський Національний Аграрний Університет, який в Сумах має дуже неприглядну репутацію: вуза-банкрута; вуза, в якому процвітає корупція; вуза в якому рівень підготовки спеціалістів найнижчий в Сумській області, а можливо і в Україні. Як правило в народі йдеться: "По одежі приймають, а по розуму проводжають". І тут виникає питання: де перемоги на олімпіадах? Де зростання аграрного сектора в Сумській області, де існує вуз, який повинен забезпечувати цей сектор спеціалістами? Відповіді є - саме про випускників цього вузу йдеться в об'явах "Випускників СНАУ просимо не турбувати"; саме студенти цього вузу проклинають той день, коли вступили в цей навчальний заклад. Все це добре відомо в нашому місті і області.

На жаль, Президенту місцеві чиновники демонструють лише красиву картинку, а про зворотну сторону, йому, як правило, не докладають. Під час візиту на Сумщину Президенту показали цей заклад - саме таку красиву картинку.

За словами ініціатора об'єднання, ректора та депутата Верховної Ради О.Царенка, стоїть не турбота про розвиток освіти, як сказано у вашому указі, а отримання власної користі, - переведення на об'єднаний вуз боргів СНАУ - вузу, яким керував депутат Царенко всі ці роки. Поєднуючи на протязі останніх двох років посаду ректора та депутата Верховної Ради, він порушував законодавство України. Депутат не мав права працювати керівником, так як це дає можливість лобіювати особисті інтереси. Ідея об'єднання - це яркий приклад дворічного лобіювання особистих інтересів в Верховній Раді депутатом Царенко і результат допущеного порушення законодавства.

Ми просимо зважити на вище приведені аргументи, хоча не можна наш відчай викласти на двох сторінках, та й з Вашим обмеженим часом ми не маємо права не рахуватися. Тому, просимо Вас, більш ретельно розглянути це питання. Ми вважаємо, було б справедливим, корисним і логічним, у разі неможливості відміни указу, змінити хоча б деякі його пункти.

Приєднати до Сумського державного університету класичного типу, галузеві вузи - Сумський педагогічний та Аграрний університети як інститути. Попередньо провести ретельну перевірку фінансової, навчальної та наукової діяльності цих закладів. Таким чином рівень навчального, науково-дослідного, виховного процесів, підніме заклади до рівня СумДУ під його впливом.

Понад 30 років очолює навчальний заклад, нині Сумський державний університет, - ректор, професор, Заслужений працівник освіти І.О. Ковальов. Саме його волею, його бажанням, мріями і самовідданою працею навчальний заклад став культурно-освітянським науковим центром регіону, відомим не тільки в Україні, а й за її межами.

Якщо Ви приймите рішення і доручите справу об'єднання вузів м. Суми І.О. Ковальову, то цей процес пройде виважено, професійно грамотно, без поспішних висновків, дій і негативних наслідків для тих, хто навчається і для тих, хто навчає. І.О. Ковальов - єдина людина, яка протягом всього життя чесно служить справі освіти, силі й авторитету знань, прищеплює молоді загальнолюдські цінності, гуманізм та культуру, завжди, навіть у найкритичніших ситуаціях, зберігає та розвиває інтелектуальні традиції, залишається вірним своїм переконанням, поглядам, ідеалам науки і освіти.

Лише за таких умов, реорганізація Сумських вузів буде відповідати справжній меті Указу. Сподіваємося, що Ви зрозумієте наші вболівання за долю нашого університету, освіти Сумщини, бо від цього залежить наше майбутнє, наших дітей, нащадків, а по великому рахунку - майбутнє України.

28 квітня 2004 року
З повагою випускники Сумського державного університету


ПИСЬМО ОТ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Народному депутату України NN (або Керівнику фракції "Наша Україна" NN)
Верховна Рада України,
вул. Грушевського, 5
Київ 01008

Комітет з питань науки і освіти
Голова комітету: Ніколаєнко Станіслав Миколайович

Фракція "Наша Україна"
Керівник: Ющенко Віктор Андрійович

Фракція СДПУ(о)
Керівник: Кравчук Леонід Макарович

Фракція блоку Юлії Тимошенко
Керівник: Тимошенко Юлія Володимирівна

Фракція Соціалістичної партії України
Керівник: Мороз Олександр Олександрович

Фракція Народно-демократичної партії України
Керівник: Пустовойтенко Валерій Павлович

Фракція Аграрної партії України Керівник: Гладій Михайло Васильович

Фракція "Регіони України"
Керівник: Богатирьова Раїса Василівна

Фракція політичної партії "Трудова Україна"
Керівник: Шаров Ігор Федорович

Дашутін Григорій Петрович

Лапін Євген Васильович

Обласні організації партій

Царенко Олександр Володимирович - секретар обласної організації
СДПУ(о), 40022, вул. Дзержинського, 26

Партія Регіонів, 40030, вул. Кузнечна, 5, к.5 (міське відділення)
40024 вул Харківська, 4 (обласне відділення)
Крестенков Сергій Георгійович - голова Сумського обласного відділення

Політична партія "Трудова Україна", 40030, вул. Кузнечна, 5, к.1
Стрій Анатолій Георгійович - голова обласного відділення

Народно-демократична партія, 40030, вул. Шевченка, 13
Приходько Анатолій Олексійович - голова обласної організації

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
40024 м. Суми, вул. Харківська, 35

Управління освіти та науки Сумської облдержадміністрації
40024 м. Суми, вул. Прокоф'єва, 38А
Чирва Володимир Федорович


5 травня 2004 року.

Голові комітету з питань науки та освіти
Ніколаєнко С.М.

Шановний Станіславе Миколайовичу!

Ми, члени територіальної громади міста Суми, закликаємо Вас підтримати вимоги більшості студентів Сумських вузів (а студентами стаціонарів вузів є більше 17 тисяч студентів), їх батьків, випускників сумських вузів стосовно передчасного об'єднання СумДУ, СДПУ ім. А.С. Макаренка та СНАУ в єдиний вуз: Сумський національний університет. Звертаємось до Вас, як до фахівців, які безпосередньо займаються питаннями освіти, її реформуванням.

Вважаємо, що подібні рішення мають прийматися не кулуарно, а згідно з європейськими стандартами, прозоро і відкрито, як і зазначав у своїй доповіді "Уроки Конституції" Президент України Л.Д. Кучма. Подібні рішення мають прийматися після обговорень в громадах, із вивченням думки більшості членів громади, фахівців-експертів для того, щоб максимально враховувати позицію громадян у процесі прийняття та реалізації управлінських рішень. Вважаємо, що Ваша чітка позиція як голови фахового комітету сприятиме більшій прозорості, виваженості у прийнятті рішень і не дозволить заполітизувати ситуацію навколо об'єднання вузів деструктивним силам, які бажають дестабілізації політичної ситуації у місті та країні.

Просимо Вас зробити все можливе для того, щоб об'єднання відбулося не поспіхом, а з урахуванням позицій експертів, і, головне, студентства, їх батьків, викладачів вузів, випускників, усієї територіальної громади Сумської області на конференціях та круглих столах. Просимо Вас посприяти прозорості й відкритості процесу реформування.

До нашого листа додаємо відкрите звернення студентів Сумського державного університету та Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.


З повагою

Сумська обласна організація
Спілки Української Молоді Георгій Сахнюк

Сумський обласний комітет
молодіжних організацій Віктор Бобиренко

обсудить в форуме

Hosted by uCoz